Ομάδες υποστήριξης

Οι ομάδες υποστήριξης αποτελoύν μια ακόμη επιλογή για την επίτευξη μιας μεγάλης γκάμας στόχων και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων, σε ένα ασφαλές πλαίσιο/περιβάλλον, ώστε τα μέλη της ομάδας με σεβασμό και αλληλοαποδοχή να βοηθήσουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον.

Η ομάδα αποτελείται από 6-12 άτομα και είναι “κλειστού τύπου”, δηλαδή όσοι συμμετέχοντες ξεκινούν, οι ίδιοι συνεχίζουν τις ομαδικές συνεδρίες και δεν θα εισάγονται νέα άτομα στην ίδια ομάδα. 

Επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, που είναι κοινό για όλους τους συμμετέχοντες και ανάλογα με αυτό ποικίλλει και ο αριθμός των συνεδριών, από 8 έως 12 συνεδρίες. Η συχνότητα είναι εβδομαδιαία και η κάθε συνεδρία διαρκεί 2 ώρες.

pexels-tima-miroshnichenko-5711163

Οι ομάδες που πραγματοποιούνται στον χώρο μας έχουν σαν στόχο:

  • την αντιμετώπιση του άγχους 
  • την εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά
  • την ανάπτυξη/βελτίωση δεξιοτήτων στην επίλυση συγκρούσεων
  • τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων 
  • την επιθυμία για απόκτηση παιδιών (υπογονιμότητα, διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής, υιοθεσία)

Τα οφέλη των ομάδων υποστήριξης είναι πολλαπλά:

  • είναι πιο οικονομική σε σχέση με την ατομική
  • προσομοιάζει περισσότερο με τις συνθήκες της καθημερινής ζωής, αφού τα άτομα της ομάδας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
  • διευκολύνει την παροχή και τη λήψη στήριξης
  • βοηθά τα μέλη να σχετίζονται με τους άλλους (και με τον εαυτό τους) με πιο υγιείς τρόπους.
pexels-cottonbro-4881619

Μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με ατομική ψυχοθεραπεία.