Μην αφήνετε τις δυσκολίες να σας σταματούν

Ατομική θεραπεία

Η ατομική θεραπεία είναι κατά βάση μια σχέση εμπιστοσύνης και κατανόησης, κεντρικός άξονας της οποίας είναι το άτομο που προσέρχεται στην θεραπεία, σε σχέση πάντα με το πλαίσιο στο οποίο δρα και λειτουργεί.

Θεραπεία οικογένειας - ζεύγους

Η οικογενειακή θεραπεία αφορά στο σύνολο των μελών της οικογένειας. Η συμβουλευτική ζεύγους αποσκοπεί στο να έρθει σε επαφή το κάθε μέλος της σχέσης τόσο με τον εαυτό του, όσο και με το σύντροφό του.

 

Ομάδες υποστήριξης – θεραπείας

Η ομαδική θεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία ένας μικρός αριθμός ανθρώπων (6-12 άτομα) συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την καθοδήγηση ενός ή δυο θεραπευτών.

Δωρεάν αναγνωριστική

“Εάν κάποιος που γνωρίζετε ή νοιάζεστε παλεύει με θέματα ψυχικής υγείας, επιτρέψτε μου να φανώ χρήσιμη.”

Το κατά πόσο ταιριάζει σε κάποιον μια συγκεκριμένη προσέγγιση ψυχοθεραπείας, το πόσο άνετα θα νιώσει ν’ αυτοαποκαλυφθεί σε κάποιον άγνωστο, ενδεχόμενες απορίες, φόβοι ή αγωνίες που δυσχεραίνουν το πρώτο βήμα, είναι ζητήματα που αδυνατεί να καλύψει η φαντασία και μόνο το εμπειρικό βίωμα παρέχει μια αίσθηση, αν όχι απαντήσεις, σε αυτά που απασχολούν. Αυτή η συνάντηση της πρώτης μεταξύ μας επαφής δεν αποτελεί ολοκληρωμένη συνεδρία, έχει διάρκεια 30 λεπτών και δεν επιβαρύνει με αντίτιμο τον ενδιαφερόμενο. Απαιτείται απλά μια καλή αναπνοή και κλήση για τον προγραμματισμό της.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

694 694 6851

Σε τι θα μπορούσα να βοηθήσω

Ατομική θεραπεία

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, όπου προσφέρονται διαφορετικοί τρόποι θέασης των πραγμάτων, με γνώμονα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Η θεραπεία είναι στοχοθετημένη και βραχυπρόθεσμη, ενώ οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία ή 15νθήμερη βάση, ανάλογα με την διαθεσιμότητα του ατόμου. Η διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας είναι 50 λεπτά ενώ ο συνολικός αριθμός των συνεδριών κατά άτομο ποικίλει ανάλογα με το είδος και την ένταση του προβλήματος. Όλες οι συναντήσεις διέπονται από το ιατρικό απόρρητο.

Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη εξετάζεται σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται το άτομο και κωδικοποιείται ως σύμπτωμα, το οποίο έχει κάποια λειτουργία στο σύστημα όπου το άτομο ανήκει.

Οικογένεια

Η οικογενειακή θεραπεία αφορά στο σύνολο των μελών της οικογένειας. Γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης της συμπεριφοράς ενός μέλους της οικογένειας, σε συνάρτηση με τη συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών της. Οι παρεμβάσεις στις περιπτώσεις των οικογενειών δε στοχεύουν στο συγκεκριμένο άτομο, αλλά στο σύστημα των σχέσεων, όπου το μέλος αυτό ανήκει.

Κρίσεις πανικού

Μία κρίση πανικού μπορεί προέρχεται από πολλές διαφορετικές καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα στα συστήματα που λειτουργεί το άτομο στην καθημερινότητά του και σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζεται. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε να αποτελεί η οικογένεια, όπου η κρίση πανικού ενός από τα παιδιά θα μπορούσε να αποτελεί σύμπτωμα της κακής συζυγικής σχέσης των γονιών.

Ζευγάρια

Η συμβουλευτική ζεύγους αποσκοπεί στο να έρθει σε επαφή το κάθε μέλος της σχέσης τόσο με τον εαυτό του, όσο και με το σύντροφό του. Μέσα από αυτό το ταξίδι της αυτογνωσίας και της κατανόησης του άλλου, επιτυγχάνεται η αποδοχή της διαφορετικότητας και η διερεύνηση νέων καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των μελών.

Διαζύγιο

Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση του διαζυγίου μπορεί να παρασχεθεί σε επίπεδο οικογενειακής θεραπείας, σε επίπεδο θεραπείας ζεύγους, αλλά και σε ατομικό επίπεδο ανάλογα με το αίτημα και τον αριθμό των μελών που προσέρχονται για θεραπεία. Η θεραπεία εστιάζει στην εξεύρεση λύσεων, που βασίζονται στις ανάγκες της κάθε οικογένειας, ώστε το κάθε μέλος της να μπορέσει να διαχειριστεί τη νέα πραγματικότητα και να προχωρήσει στη ζωή του.

Θα με βρείτε

Κων.Καραμανλή 145 – Θεσσαλονίκη
6946946851

Διαθεσιμότητα

Δευτέρα έως Παρασκευή
15:00 - 22:00
Κατόπιν ραντεβού